rrr
Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институты