Микробиология зертханасы

Зертхана меңгерушісі Еспембетов Болат Аманбайұлы, ветеринария ғылымдарының кандидаты. Биотехнология, жануарлардың бактериялық ауруларына балама жасау, вакциналық және микробқа қарсы препараттар, өңдеу және тамақ өнеркәсібі үшін бактериофагтар жасау саласының маманы. 117-ден астам ғылыми жұмыстың авторы, оның ішінде ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдарда 16 ғылыми мақала, Thomson Reuters мәліметтері бойынша нөлдік емес импакт-факторы бар халықаралық рецензияланатын, оның ішінде Scopus-пен индекстелетін ғылыми журналдарда 10 мақала, 27 өнертабыс, 2 монография бар. Халықаралық және республикалық конференциялардың материалдарында 20-дан астам баяндама тезистері жарияланды. Web of Science және Scopus бойынша Хирш индексі (h-index) – 4,0. 2017 жылы ҚР БҒМ Құрмет грамотасымен марапатталды. 2017 жылы ҰМҒТСО АҚ-ның, Ресей және ТМД бойынша Clarivate Analytics-тің Ғылым көшбасшысы-2017» дипломымен марапатталды. Қазіргі уақытта 1 PhD докторанттың ғылыми жетекшісі болып табылады.

Негізгі міндеттері:

 • Ветеринариялық препараттарды (вакциналар) әзірлеу;
 • Ветеринария және тамақ өнеркәсібіне арналған санациялаушы препараттар мен бактериофагтарды әзірлеу;
 • Бруцеллезге қарсы антимикробтық препараттар мен вакциналардың тиімділігі мен қауіпсіздігін клиникаға дейінгі зерттеу;
 • Бактериялық этиологиядағы аса қауіпті ауруларға эпизоотологиялық мониторинг жүргізу;
 • Жануарлардың бактериялық инфекциялары қоздырғыштары антигендерінің продуцент-штаммдарын алу.

Негізгі жетістіктері:

– Бруцеллезге қарсы вакцина алуған арналған бруцеллездік иммунды-доминантты ақуыздарды экспрессациялайтын INFLUENZAVIRUS тегінің  ORTOMYXOVIRIDAE тұқымдасының А тұмауы вирусының FLU-NS1-124-L7/L12-H5N1, FLU-NS1-124-OMP16-H5N1,FLU-NS1-124-L7/L12-H1N1 және FLU-NS1-124-OMP16-H1N1 рекомбинантты штаммдарының консорциумы;

– полимеразды тізбекті реакция әдісі арқылы В тұмауын балауға арналған тест-жүйе;

– жануарлардың бруцеллезін балау кезінде радиалды иммунды-диффузияға арналған антиген;

– иттердің бруцеллезін балау кезінде агглютинацияның модификациялық реакциясына арналған антиген;

– алдын алуға және балауға арналған препараттарды дайындауға арналған Pasteurella Multocida бактерияларының аттенуацияланған штаммдары;

– ірі қара мал бруцеллезінің серодиагностикасына арналған R-антиген;

– Ірі қара мал бруцеллезінің серодиагностикасына арналған R-қан сарысуы;

– Медициналық, ветеринариялық, тұрғын жайлардың, тағам өндірістерінің және көліктің ауасы мен беткі қабаттарын селективтік профилактикалық дезинфекциялауға арналған полифагтардың биопрепараты.

Негізгі жарияланымдар:

 • Еспембетов Б.А., Зинина Н.Н., Сырым Н.С. Заражающая доза вирулентного штамма  melitensis16-m для мелкого рогатого скота // Ветеринария.  – 2015. -№ 12. — С.46-49.
 • Yespembetov B., Syrymkyzy N., Zinina N. Distribution  of Brucellaspecies in South Kazakhstan // 71 th Annual Brucellosis Research Conference. – Marriott Downtown, Chicago. Illinnois, USA. December 1-2 2018.
 • Tabynov K., Yespembetov B., Ryskeldinova S., Zinina N., Kydyrbayev Zh., Kozhamkulov Y., Inkarbekov D., Sansyzbay A. Prime-booster vaccination of cattle with an influenza viral vector Brucella abortusvaccine induces a long-term protective immune response against Brucella abortus infection // Vaccine. — 2016. — 34:438-444. (Impact factor-3.6)
 • Tabynov K., Yespembetov B., Sansyzbay A. Novel vector vaccine against Brucella abortusbased on influenza A viruses expressing Brucella L7/L12 or Omp16 proteins: Evaluation of protection in pregnant heifers // Vaccine. — 2014. — 32(45):5889-92. (Impact factor-3.6)
 • Tabynov K., Kydyrbayev Zh., Ryskeldinova Sh., Yespembetov B., Syrymkyzy N., Akzhunusova I. and Sansyzbay A. Safety of the novel vector vaccine against Brucella abortusbased on recombinant influenza viruses expressing Brucella L7/L12 and OMP16 proteins, in cattle // Journal of Vaccines and Immunology. — 2014. — 1:101.
 • Tabynov K., Kydyrbayev Zh., Ryskeldinova Sh., Yespembetov B., Zinina N., Assanzhanova N., Kozhamkulov Y., Inkarbekov D., Gotskina T., Sansyzbay A. Novel influenza virus vectors expressing Brucella L7/L12 or Omp16 proteins in cattle induce a strong T-cell immune response, as well as high protectiveness against  abortusinfection // Vaccine. — 2014. — 32(18):2034-41. (Impact factor-3.6)
 • Tabynov K., Sansyzbay A., Kydyrbayev Z., Yespembetov B., Ryskeldinova S., Zinina N., Assanzhanova N., Sultankulova K., Sandybayev N., Khairullin B., Kuznetsova I., Ferko B., Egorov A. Influenza viral vectors expressing the BrucellaOMP16 or L7/L12 proteins as vaccines against  abortus infection // Virology Journal. — 2014. – 11. — 69. (Impact factor-2.18)
 • Yespembetov B., Syrymkyzy N. Diagnostics of tuberculosis and differentiation of nonspecific tuberculin reactions in animals // Brazilian journal of microbiology/Impact-factor 1,2. http: //dx.doi.org/10/1016/j.bjm.2017.07.004 1517-8382/© 2017 Published by Elsevier Editora Ltda.
 • Еспембетов Б.А.,  Сырым Н.С. Выбор индикаторных культур микобактерий для проверки литического действия микобактериофагов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017. — №1(37). — С.77-81.
 • Еспембетов Б.А.,  Сырым Н.С. Бактериофаги как альтернатива антибиотикам // КазНАУ «Исследования, результаты». – 2018. — №1.
 • Еспембетов Б.А.,  Сырым Н.С., Сармыкова М.К. Разработка биопрепарата полифага в качестве дезинфицирующего средства бактериальных инфекций // Сборник материалов научно-практической конференции «Бактериофаги – теоретическое и практические аспекты применения в медицине, ветеринарии и пищевой промышленности», Нижний Новгород. — 2018.

Ұсынылатын қызметтер:

 • Brucella abortus, Brucella melithensis және Brucella suis бруцелла түрлеріне қатысты сүт қышқылды бактериялар штаммдарының антагонистік белсенділігі;
 • Биопрепараттарға арналған бактериялық биомассаны жинастыру;
 • Апробациялық зерттеулерді ұйымдастыру.

E-mail: ribsp@biosafety.kz

Жұмыс телефоны: +7(72636) 7-22-28, ішкі 126.