Жас ғалымдар кеңесі

Жас ғалымдар кеңесінің негізгі мақсаты:

-БҚПҒЗИ жас ғалымдарының кәсіби өсуіне, шығармашылық әлеуетін жүзеге асыруына және инновациялық іс-әрекетін дамытуына ықпал ету;

-Ғылымның және техниканың жаңа жетістіктерін насихаттауға орналған жағдайлар жасау;

-БҚПҒЗИ жас ғалымдарының ғылыми зерттеулерге қатысуын және олардың өзекті ғылыми проблемалар мен республикамыздың басымдыққа ие ғылыми міндеттерін шешуі үшін мүмкіндіктерін біріктіруді белсенділендіру;

Жас ғалымдар кеңесінің негізгі міндеттері:

-Ғылыми-зерттеу, өндірістік жұмыстарының дағдыларын игеруге, білімін және кәсіби шеберлігін көтеруге көмек көрсету;

-Жас ғалымдардың өзекті ғылыми проблемалар мен басымды бағыттағы ғылыми міндеттерді шешудегі күш салуын және өзара әрекеттесуді үйлестіруін біріктіру;

-Жас ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру үшін БҚПҒЗИ жас ғалымдар кеңесінің қызметін үйлестіру;

-Ғалым жастарды отандық және шетелдік ғылымның жаңа жетістіктерімен таныстыратын жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференцияларын, лекцияларын, баяндамаларын, семинарларын ұйымдастыру және өткізу;

-Жас ғалымдарға ғылыми зерттеулер нәтижелерін жариялауға, баяндамаларды рәсімдеуге және республикалық, халықаралық байқаулар мен конференцияларға қатысуға көмек көрсету;

-Арнайы жасалған іс-шаралар жүйесі арқылы БҚПҒЗИ жас ғалымдары арасындағы ғылыми-техникалық серіктестікті белсенділендіру;

– БҚПҒЗИ жас ғалымдарының тұрмыс, еңбек жағдайларын жақсартуға және демалысын ұйымдастыруға бағытталған жұмыстарды жүзеге асыру;

ЖҒК құрамы:

Қожабергенов Нұрлан Сиязбекұлы-төраға;

Исағулов Тимур Елікұлы-төрағаның орынбасары;

Шыныбекова Гаухар Орынбекқызы-хатшы;

Табынов Қайрат Қазыбекұлы;

Шораева Кәмшат Әбітханқызы;

Ершебулов Закир Жапарұлы;

Сәрсенбаева Гүлбану Жақсылыққызы.